HelaBaby - polska odzież dla dzieci
Treść powiadomienia!
  1. HelaBaby
  2. Wymiana i zwroty

Wymiana i zwroty

Wymiana i zwrot

1. Kupujący podejmując decyzję zakupie Produktu powinien czynić to w sposób przemyślany ustalając uprzednio m.in. właściwy rozmiar Produktu.  

2. Kupujący chcąć wymienić zakupiony produkt, jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie na adres e-mail sklep@helababy.pl, podając wszelkie dane: kontaktowe oraz numer zamówienia, który otrzymali Państwo w momencie zakupu na adres e-mail w celu weryfikacji zakupu. Po Zweryfikowaniu zakupu prześlemy formularz wymiany.

2. Kupujący chcąc skorzystać z wymiany Produktu, powinien odesłać Produkt na rzecz Sprzedawcy w terminie 7 dni od jego otrzymania. Odesłanie Produktu przez Kupującego następuje na jego koszt. 

3. W przypadku wymiany, Sprzedawca wyśle wymieniony Produkt Kupującemu na swój koszt, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania Produktu podlegającego wymianie.

4. Wymieniany Produkt nie może nosić śladów użytkowania (wykraczających poza użytkowanie konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu) a także zniekształceń lub zniszczeń. Powinien również zawierać oryginalną etykietę (informację o produkcie), paragon bądź fakturę stanowiącą potwierdzenie zakupu, oraz wypełniony formularz wymiany. Kupujący zobowiązany jest stosownie zabezpieczyć Produkt na czas transportu.

5. Powyższe zapisy dotyczące możliwości wymiany Produktu o których mowa powyżej nie wyłączają uprawnienia Kupującego do odstąpienia od Umowy i zwrotu produktu o którym mowa w §6 regulaminu sklepu.